Start Çocuk (4-6 yaş)

Kaşifler

Start Çocuk (4-6 yaş)

Çocuğunuz okulda birçok şey öğreniyor. Kaşifler, okul zamanlarının dışında çocuklarınıza, sanatla, tarihle, çeşitli kültürlerle temas etmelerini sağlayacak eğlenceli bir programdır. Birlikte çalışma, arkadaşlık, problem çözme becerilerini geliştirirken hem keşfediyor hem çok eğleniyor.